We vermoeden dat u niet zit te wachten op algemene nieuwsbrieven waarin slechts een deel van het nieuws voor u interessant is. Wij houden voor u dagelijks alle berichten van de overheid, van het Register Belastingadviseurs en uit andere bronnen bij. Als klant van ons kantoor houden wij u persoonlijk op de hoogte van nieuws dat voor u van belang is. Persoonlijk contact is belangrijk om tot een goede samenwerking en goede resultaten te komen. De contactmomenten gebruiken we om belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen persoonlijk met u te bespreken.