Advies

Wilt u als collega-kantoor overleg over fiscale zaken, dan maken we graag een afspraak met u.

 

Ondersteuning

Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig voor het verwerken van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen of het verzorgen van belastingaangiften, dan bespreken we graag met u of en hoe we u van dienst kunnen zijn.  

 

Samenwerking

Heeft u belangstelling voor samenwerking dan gaan we graag een gesprek met u aan. 

 

Software voor dossiervorming en rekentools

Ing. Dennis Hoogendonk ontwerpt voor ons kantoor op Excel gebaseerde programma’s voor dossiervorming en ontwerpt financiële en fiscale rekentools. Meer informatie hierover en een compleet overzicht van de momenteel beschikbare software vindt u op dhoogendonk.nl. Op dit moment zijn o.a. de volgende rekentools beschikbaar:

 

  • MAIVA - Afschrijfstaat voor Materiële en Immateriële afschrijving

  • WIVER - Berekening voor winstverdeling tussen firmanten in een VoF, BV of CV

  • BIJFOR - Forfaitaire bijtelling van privégebruik van de bedrijfsauto

  • HORVAT - Berekening van BTW uit samengestelde verkoop in de horeca

  • KANBUA - Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA)

  • WERKOS - Berekeningen inzake de Werkkostenregeling

  • RINTER - Rente- en aflossingsberekening van samengestelde maandbedragen

  • CAPRIZE - Berekening van autokosten voor Ondernemer, DGA of Werknemer

 

Heeft u belangstelling voor één of meerdere van deze producten, dan demonstreren wij u die graag.

Ziet u het dossieronderdeel dat u zoekt of de rekentool die u zoekt niet in het overzicht dan kunnen we een model of tool voor u ontwerpen.